Textila skatter

Löfstad slott
3 juni – 31 augusti 2023

Årets sommarutställning på Löfstad slott utanför Norrköping är en upptäcktsfärd i textiliernas spännande värld. I utställningen Textila skatter visas föremål från slottet som aldrig tidigare visats publikt.

På Löfstad slott finns många praktfulla textilier, men också sådana som hör vardagen till. Alla är de ovärderliga skatter som berättar om liv som levts, aktiviteter som utövats och behov som tillgodosetts.

– Ofta är textilprodukter förbisedda och något vi omger oss med utan att egentligen reflektera över dem. I årets utställning vill vi sätta fokus på just våra textilier och lyfta fram dem för de fantastiska material och produkter de är, säger Ragnvi Andersson, museipedagog på Löfstad slott.

– Vi visar föremål som aldrig någonsin har visats publikt, till exempel påbörjade broderier som aldrig blev klara och som har legat undanstoppade i garderober i 100 år. Vi försöker också få in det spann som finns på slottet rent åldersmässigt; från 1600-talet till det tidiga 1900-talet, säger Anna Djuvfeldt, textilkonservator på Östergötlands museum.

I utställningen kan besökaren också lära känna några textila fibrer såväl som textila tekniker och lära sig om hur man bevarar och konserverar äldre textil.

Det blir även en föreläsningshelg den 26–27 augusti. Under rubriken Textil till tusen kommer sju inbjudna föredragshållare att dela med sig av sina kunskaper inom vitt skilda textila områden; från mode och politik till damastvävning, hampfibrer, östgötsk bygdedräkt och den spunna trådens betydelse.