Centralmuseerna fick fler besök

Besökare på Vasamuseet. Foto: Vasamuseet

Foto: Vasamuseet

Centralmuseerna hade fler besökare 2015 än 2014. Det visar statistik från Myndigheten för kulturanalys. Antalet besök ökade med 300 000 till 7,3 miljoner och allra flesta besökare hade Vasamuseet och Skansen med 1,3 miljoner vardera.

Läs artikeln på Kulturnytt

(2016-06-08)