Riksdagskvinnan och sjuksköterskan Bertha Wellin

Kraven på allmän rösträtt växte under 1900-talets början. Motståndet var stort, men 1921 kunde kvinnor för första gången rösta och röstas in till riksdagen. Fem kvinnliga ledamöter blev invalda.

Högerpolitikern och sjuksköterskan Bertha Wellin (1870–1951) var en av dem. Hon hade inte deltagit i rösträttskampen och hon fortsatte att ta avstånd från kvinnorörelsen.

Men hon var också radikal. Hon var med och grundade Stockholms moderata kvinnoförbund och Svensk sjuksköterskeförening. Hon ville att sjuksköterskor skulle sluta niga och föreslog särbeskattning ett halvt sekel innan det genomfördes.

Bertha Wellin bröt mot sin tids normer. Det var inte bara hur hon talade, betedde sig och såg ut – hon hade också en livslång relation med en annan kvinna. I Den motvilliga feministen tecknar Sara Heyman en biografi över den fascinerande och motsägelsefulla Bertha Wellin och hennes tid.

Sara Heyman är medicinjournalist och sjuksköterska. Hon har tidigare skrivit boken Sjukt, syster! Kärlek och uppror i svensk sjukvård.

Sara Heyman:
Den motvilliga feministen. En biografi om riksdagskvinnan och sjuksköterskan Bertha Wellin
Verbal Förlag
Utkom 2021