Digitala drömmar

Östergötlands länsmuseum
Ny basutställning, 7 mars 2010

Sedan 2004 har Datamuseet IT-ceum samlat in och visat upp den svenska datorhistorien med syftet att bevara och sprida den innan den går förlorad. IT-ceum har flyttat till Östergötlands länsmuseum och inviger en helt ny utställning kallad Digitala drömmar, där tanken är att skapa en arena för interaktivt och engagerande lärande om den nutidshistoria som svensk IT-utveckling innebär.

Från utställningen Digitala drömmar

”Målgruppen är i första hand ungdomar och verksamheten ska ses som en kunskapsresurs för högstadie- och gymnasieskolor. Utställningen har en hög grad av interaktivitet och ger besökaren möjlighet att lära sig mycket på egen hand”, skriver museet.

Digitala drömmar är en tematisk berättelse som gör nedslag i historien 1950-2000-tal och de centrala frågeställningarna är:

  • Hur har IT bidragit till att skapa det samhälle vi lever i idag?*
  • Vad har den svenska IT-industrin betytt genom historien?
  • Hur ser morgondagens IT ut och hur kommer den att användas?