Sjöhistoriska k-märker unikt kulturarv längs landets kuster

Motorbåten Mufflaren i Vaxholm

Motorbåten Mufflaren i Vaxholm

Sjöhistoriska museet k-märker fritidsbåtar i hela landet. Bland vårens åtta k-märkta båtar finns flera folkliga segelbåtar, några olika välrenoverade motorbåtar och för första gången en fritidsbåt driven av ångmaskin.

– Det är både glädjande och intressant att läsa om de noggranna renoveringar som gjorts på till exempel motorbåtarna Aina och Letos IV. Mycket av en båts historia avslöjas när reparationerna måste göras, säger Fredrik Blomqvist, intendent på Sjöhistoriska museet.

Bland de nu k-märkta båtarna finns Aurelia som nuvarande ägare seglat, vårdat och underhållit de senaste 47 åren. En annan av segelbåtarna, Ilona, har efter sin tågtransport från Orust till Skellefteå blivit dessa vatten trogen. Ejdor, en drygt 100-årig ångslup har setts både i klassiska tv-programmen om Madicken och häromåret på båtmässan i Stockholm.

– De gamla välskötta fritidsbåtarna är ett kulturarv som fortfarande används och finns spritt över hela landet. Därför vill vi uppmärksamma dem och deras ägare. De här båtägarna satsar både tid och pengar på båtar som vi andra kan se till sjöss och vid bryggor, säger Mats Djurberg, museichef på Sjöhistoriska.

Sedan starten 2009 har Sjöhistoriska museet k-märkt 168 fritidsbåtar efter att ägaren ansökt till museet. Till de generella reglerna för vilka båtar som kan k-märkas hör att de ska vara byggda till och med år 1965, vara i gott skick och ha en väldokumenterad historia.

De åtta fritidsbåtar som nu k-märks:

Motorbåten Aina, Torsby kommun
Segelbåten Aurelia, Strömstad
Ångslupen Ejdor, Borkhult
Segelbåten Ilona, Skellefteå
Motorbåten Letos IV, Stockholm
Motorbåten Rosen, Mora
Segelbåten Sabina, Skärplinge
Motorbåten Mufflaren, Vaxholms kommun

(2021-05-21)

Se även Sexton fartyg och fritidsbåtar k-märks (2020-06-25)