Gåtan med Ölands ringborgar ska få en lösning

Bild från TV4 Nyheterna

Öland var under järnåldern en rik och viktig handelsmetropol, men på 500-talet övergavs många av öns borgar. I ett unikt forskningsprojekt ska nu arkeologer ta reda på varför.

– Vi kan dra lärdomar från den här tiden till idag i vad som händer med samhällen när de går igenom krig, sjukdomar och klimatkatastrofer, berättar Ludvig Papmehl-Dufay.

Se inslaget på TV4 Nyheterna

(2023-10-19)

Se även Ölands största fornborg återfunnen (2021-08-01)