Tobaksmuseet inte olagligt

Tobaks- och Tändsticksmuseet på Skansen kan mycket väl drivas vidare med hjälp av sponsring från Swedish Match. Museets tobaksvaror visas ur ett historiskt och kulturellt perspektiv, och sponsringen strider inte mot den skärpta tobakslagen. Det beskedet ger nu Konsumentombudsmannen Karin Lindell.

Den 1 juli i år kom en ny bestämmelse i tobakslagen som förbjuder tobaksföretag att sponsra en verksamhet eller ett arrangemang dit allmänheten har tillträde. Förbudet skall förhindra att avsättningen av tobaksvaror främjas. Swedish Match, har i samband med detta begärt ett klargörande från Konsumentombudsmannen (KO), beträffande sin fortsatta sponsring av Tobaksmuseet.

KO, som nu gjort ett besök på plats, konstaterar att verksamheten på Skansen inte kan betecknas som avsättningsfrämjande för tobaksvaror. Där förekommer ingen sådan exponering av firmanamn eller produkter. Eftersom tobaksvaror visas ur ett historiskt och kulturellt perspektiv har KO inget att invända mot sponsringen.

(2005-09-02)