Transit 1914–1918

Postmuseum
24 november 2017 – januari 2019

När första världskriget bröt ut i juli 1914 fick Sverige rollen som transitland mellan öst och väst. Oräkneliga miljoner brev och paket utväxlades i Haparanda under de fyra år som kriget pågick. Sverige är även transitland för krigsfångepost mellan Tyskland-Ryssland och Tyskland-Japan.

Postexpeditionen Karungi Utrikes inrättades i december 1914 för att leda posten landvägen mellan Karungi och Torneå. Karungi var slutstation i det svenska järnvägsnätet vid krigsutbrottet och Torneå var det rysk-finska järnvägsnätets slutstation. Den svenska järnvägen byggdes ut under kriget och kom att omfatta även Haparanda.

Det var ett hårt arbete med långa arbetsdagar för postverkets personal, särskilt i början av kriget. De tvingades hantera den oändliga mängden post utomhus i sträng kyla. Under krigsåren forslades posten med hästskjutsar över Torne älv när isen bar eller mellan Karungi och Haparanda, samtidigt som järnvägen byggdes ut. När älven svämmade över måste postverket hitta alternativa färdvägar och en linbana byggdes 1917. Under det första året transporterade den 27,5 miljoner kg post och nästan enbart krigsfångepost över älven.

I utställningen får besökaren följa tre personer. Det är fotografen Mia Green, postexpeditörerna Sixten Törnebladh och Konrad Johnsson. Mia Green är 44 år och etablerad fotograf i Haparanda med omnejd vid krigsutbrottet. Hon följer engagerat händelseutvecklingen med sin kamera och dokumenterar krigets konsekvenser för Haparanda och hela världen.

Sixten Törnebladh, 31 år från Stockholm och Konrad Johnsson, 29 år från Härnösand är två postexpeditörer som handplockas av postverkets ledning för att bege sig till paketexpeditionen, högt uppe i norr. De tar sig an sina uppgifter med iver. Båda är flitiga rapportörer i svenska tidningar och beskriver sina äventyr ingående.

Det här är en utställning om samarbetet i ett världskrig där kommunikationen är ovärderlig. Imsatser från det svenska postverkets personal bidrog till att människor över hela världen kunde hålla kontakten.

Det är också en berättelse om orten Haparanda som plötsligt befinner sig i händelsernas centrum. Staden låg på gränsen till Torneå som tillhöder det krigförande Ryssland. Under en tid kom all trafik av post, gods och människor mellan kontinenten och Ryssland att passera Haparanda. Rika och fattiga, alla passerade Haparanda. Kriget inbjöd till affärsidkande och staden blev en knutpunkt för stora och små affärer, både ljuskänsliga och oskyldiga.