Fredrik Henrik af Chapman 300 år

Sjöhistoriska museet
9 september – 31 december 2021

Modell av fartyget Ingeborg, byggd 1776 efter ritningar av Fredrik Henrik af Chapman. Foto: Anneli Karlsson/Sjöhistoriska museet

Modell av fartyget Ingeborg, byggd 1776 efter ritningar av Fredrik Henrik af Chapman. Foto: Anneli Karlsson/Sjöhistoriska museet

Fredrik Henrik af Chapman var en av sin tids främsta skeppskonstruktörer i Europa. I Sverige var han dessutom pionjär inom moderna ingenjörsmetoder. På af Champmans 300-årsdag invigdes en utställning om honom på Sjöhistoriska museet.

Fredrik Henrik af Chapman tillhörde en ny generation europeiska skeppsbyggare som började använda vetenskapliga rön där praktisk kunskap och erfarenhet tidigare varit rådande. Nu skulle systematiska metoder och avancerade matematiska beräkningar förhindra och förebygga dyrbara felkonstruktioner. Detta arbete låg till grund för hans uppdrag i upprustningen av den svenska flottan.

Till skillnad från många av sina föregångare, som gärna höll hårt i sina yrkeshemligheter, lät af Chapman publicera sina ritningar och iakttagelser, i verk som Architectura Navalis Mercatoria och Tractat om Skepps-Byggeriet. Hans sätt att arbeta fick därför stort inflytande på skeppsbyggeriet både i Sverige och utomlands. Sjöhistoriska museet har en unik samling av Chapmans modeller, ritningar och arkivhandlingar i original.

– Det känns väldigt fint att få lyfta fram dessa föremål ur samlingarna och att dessutom kunna erbjuda en serie föredrag och fördjupningar som belyser dem, olika aspekter av Chapman, hans arbete och modernare skeppsbyggeri, säger Mats Djurberg museichef på Sjöhistoriska museet.

Vid invigningen av utställningen var det premiärvisning av en film med Herman Lindqvist som presentatör. Under hela hösten bjuder Sjöhistoriska museet på föredrag och fördjupningar i samlingarna. Det gör även systermuseet, Marinmuseum i Karlskrona.