Tre engelska skeppsbyggmästare i Sverige

Trots ekonomiska svårigheter innebar det en skeppsbyggnads- teknisk revolution när de tre engelska skeppsbyggmästarna Sheldon, Day och Turner anlände till Sverige år 1659 på inbjudan av Karl X Gustav, som ville förvandla den svenska örlogsflottan till samma framgångsrika maktinstrument som den engelska blivit under Oliver Cromwell. Med en välseglande och tillräckligt bestyckad flotta kunde förbindelselinjerna mellan Sverige och Europa hållas öppna; manskap, vapen och förnödenheter hade då möjlighet att flöda fritt till de svenska trupperna på kontinenten. Med en slagkraftig flotta kunde de svenska kusterna värjas.

De engelska skeppsbyggmästarna befann sig i den teknologiska fronten och de tillförde Sverige många nyheter inom skeppsbyggandet. De kom att bygga sådana berömda örlogsfartyg som Svärdet, Cronan och Nyckeln. I boken berättas om deras öde i vårt land. Sheldon blev anfader till den berömda skeppsbyggarsläkten, Turner avled i Karlskrona och Day återvände djupt besviken till England.

Kurt Lundgren:
Sheldon, Day, Turner – tre engelska skeppsbyggmästare i Sverige under stormaktstiden
Lingstad Bok & Bild
71 sidor, häftad
Utkom 2000