Tre vrakplundrare har anhållits

Vraket efter lastångaren Castlewood. Foto: Jim Hansson/SMTM

Arkivbild: Jim Hansson/Statens maritima och transporthistoriska museer

Åklagare anhöll sent i går tre män på sannolika skäl misstänkta för grovt fornminnesbrott i Östersjön.

– De verkar ha ägnat sig åt vad som framstår som relativt storskalig systematisk vrakplundring och störning av flera vrak, däribland vrak efter äldre örlogsskepp i Östersjön, säger kammaråklagare Robert Knutsson, som är förundersökningsledare på Åklagarkammaren i Kalmar.

Det var den 10 juli som Kustbevakningen vid en kontroll påträffade dykare som bärgat föremål från ett vrak utanför Öland. Vid en husrannsakan i går hittades en större mängd föremål som misstänks härröra från vrak klassade som fornminnen i Östersjön.

– Vi utredde inledningsvis beslaget från juli och efter bearbetning i nära samarbete med polisens nationella operativa avdelning har ärendet växt så pass att åklagare nu leder förundersökningen. Vi biträder åklagaren i det fortsatta arbetet, säger Mattias Lindholm, presstalesperson på Kustbevakningen.

Ett omfattande arbete inleds nu med att identifiera och analysera en större mängd beslag som gjorts.

– Nu vidtar ett arbete med att kartlägga de misstänkta personernas förehavanden. Vi arbetar tillsammans med polisen och Kustbevakningen, som har tagit sin uppgift på största allvar och på ett mycket bra sätt hanterat frågan och tillsatt ordentliga resurser, säger Robert Knutsson.

Fornminnesbrott innebär att med uppsåt eller oaktsamhet rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada fornlämningen. Straffmaximum för grovt fornminnesbrott är fängelse i fyra år.

(2020-07-31)

Uppdatering 2020-08-02:

De tre personer som anhölls misstänkta för grovt fornminnesbrott i Östersjön har i dag försatts på fri fot av åklagare.

– De är fortfarande misstänkta, men det finns inte skäl att ha dem fortsatt frihetsberövade, säger kammaråklagare Robert Knutsson på Åklagarkammaren i Kalmar.