Tretton nya svenska immateriella kulturarv

Kallbadskulturen, annandagsbandy och schablonmåleri är några av tillskotten på Sveriges förteckning över immateriella kulturarv. De skrevs in efter att ha lämnats som förslag till Institutet för språk och folkminnen.

Sverige är ett av drygt 170 länder som har skrivit under Unescos konvention om tryggandet av världens immateriella kulturarv. Av detta följer bland annat att Sverige ska upprätta en nationell förteckning över sådana kulturarv. Den 30 maj utökades Sveriges förteckning med 13 nya kulturarv – här ingår allt från mattraditioner, hantverk, umgängesformer till musik och dans.

Förteckningen, som nu rymmer 82 kulturarv, sköts av myndigheten Institutet för språk och folkminnen (Isof).

– Vi arbetar för att lyfta fram alla slags levande kulturarv som finns i Sverige. Nu firar vi att förteckningen växer och att bilden av immateriell kultur breddas, säger generaldirektören Martin Sundin.

De nya kulturarven skrivs in efter att ha lämnats som förslag från allmänheten och bearbetats av Isof. Under en viss period varje år kan alla som vill lämna förslag till förteckningen genom ett formulär på levandekulturarv.se. Nästa period är den 15 september till den 31 oktober 2024.

–  Några av hantverken som skrivs in rymmer en sådan bredd av lokala och regionala tekniker att vi har valt att lyfta fram dessa i egna avsnitt. Här är det möjligt att föreslå tillägg av fler tekniker när förteckningen öppnar igen i september, säger Matilda Bergqvist, samordnare på Isof.

De nya kulturarven:

 • Annandagsbandy
 • Delsbosöm
 • Flamskvävning från Skåne
 • Gum- eller grynostkokning
 • Halländsk binge
 • Hälsinglands schablonmålning
 • Kallbadskulturen
 • Knyppling (med avsnitt om tekniker från Vadstena, Skåne och Delsbo)
 • Korgar och korgtraditioner (med avsnitt om revbenskorgar, granrotskorgar, hasselkorgar, enekorgar, pilkorgar, löbbindning och samisk korgtillverkning)
 • Polska (musik och dans)
 • Ryaknytande
 • Spånfågeltäljning
 • Tagelspinnande

Hela förteckningen över svenska immateriella kulturarv finns här.

(2024-06-11)