Tullmuseet i Stockholm nyöppnat

Tullmuseet i Stockholm har öppnat på nytt i nya lokaler på Alströmersgatan 39 på Kungsholmen. I museet finns utställningar bland annat om lilla tullen i Stockholm, vars stationer vi idag främst känner genom namn som Skanstull, Hornstull, Roslagstull med flera; om de första tullarna i samma stad; om tullarbetsplatser förr i tiden i form av uppbyggda miljöer. Vidare skildras Tullverkets bevakning genom tiderna. Dessutom visas alltid en eller flera tillfälliga utställningar.

En stor avdelning i museet upptas av smuggling och smugglings- bekämpning – från äldre tiders smuggling, som mest rörde textilier, via den av många som festligt betraktade spritsmugglingen till dagens dystra narkotikasmuggling.

Beskattning genom tullar är en av de äldsta skatteformer historien känner. Tullväsendet i Sverige är så gammalt att det försvinner bortom den del av historien som vi kan överblicka. Säkra bevis på tulltagande i Sverige finns först i slutet av 1100-talet. Dagens Tullverk tar sin utgångspunkt i de tulladministrativa reformer som genomfördes 1636.

Tullmuseet grundades 1927 i Stockholm, nyinvigdes 1958 i Dalarö tullhus och återöppnades i oktober 2000 på Kungsholmen i Stockholm. Invigningsutställning I tullens nya kvarter behandlade museets nya fastighet på Alströmergatan och Kungsholmens historia och bebyggelse.

(2001-01-27)