TV-serie om Sveriges moderna ekonomiska historia

Anders Houltz och Anders Sjöman är programledare för "Sveriges moderna ekonomiska historia".

Anders Houltz och Anders Sjöman är programledare för ”Sveriges moderna ekonomiska historia”.

Sveriges moderna ekonomiska historia är en ny TV-serie i åtta avsnitt som gjorts av Centrum för Näringslivshistoria och UR. Den finns att se på Kunskapskanalen och UR Play.

Serien täcker perioden från när Sverige får näringsfrihet 1864 fram till 2001. Varje avsnitt utgår från ett årtal och en händelse det året som visat sig vara extra viktig för svensk näringslivshistoria. Exempelvis startar avsnittet om 1874 med Ericssons grundande medan 1938 startar med undertecknandet av Saltsjöbadsavtalet.

Manus är skrivet av Anders Houltz och Anders Sjöman på Centrum för Närings­livshistoria. De är även programledare för vartannat avsnitt.

Hela Sveriges moderna ekonomiska historia finns att se via UR Play och sänds även i Kunskapskanalen.

(2023-05-28)

Se även Falu gruva under tusen år på TV (2023-04-29)