Underrättelsearbetet skärps mot export av kulturarvet

I fredags samlades representanter för sex myndigheter på kulturdepartementet för att diskutera problemet hur den olagliga utförseln av kulturföremål kan hejdas.

– Underrättelsesamarbetet mellan tullen och olika museer bör stärkas, säger kulturminister Marita Ulvskog efter överläggningarna.

Andra åtgärder som diskuterades var en analys av lagstiftningens tillämpning, folkbildningsinsatser samt bilaterala överenskommelser med länder dit den olagliga exporten går. Riksantikvarieämbetet kommer att få regeringens uppdrag att samordna de höjda ambitionerna i syfte att förhindra olaglig export.

I överläggningarna deltog representanter för Kungliga biblioteket, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Stiftelsen Nordiska museet samt Tullverket.

I ett debattinlägg för en månad sedan krävde riksdagsmannen Sven Bergström (c) åtgärder för att snabbt få stopp på den olagliga utförsel av unika svenska kulturföremål.

(2002-09-09)