Unesco upptar nordisk båtbyggnadstradition på kulturarvslista

Foto: Föreningen Allmogebåtar.

Foto: Föreningen Allmogebåtar.

Klinkbåtstraditionen har skrivits in på Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Att bygga träbåtar i en teknik av överlappande bordplankor, så kallad klinkteknik, är en tradition som har funnits sedan järnåldern i Norden. Inskrivningen på listan är resultatet av en nominering från samtliga nordiska länder gemensamt.

– Det är första gången som Sverige har nominerat något till denna lista inom Unesco. Att vår första inskrivning på listan är ett kulturarv som vi delar med våra grannländer känns särskilt glädjande. Nomineringen är ett fint exempel på nordiskt samarbete mellan ideella organisationer och klinkbåtstraditionen är verkligen ett levande immateriellt kulturarv i dess fulla bemärkelse, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S).

Klinktekniken inom nordisk skeppsbyggnad innebär att båtens olika bord sammanfogas genom att de överlappar varandra, i stället för att ligga kant mot kant. Tekniken har funnits i de nordiska länderna i nästan 2 000 år. Den är densamma i såväl Nydamskeppet från 300-talet, i vikingatida farkoster, i skärgårdböndernas ekor och i en folkbåt från 1960-talet.

– Vi är väldigt glada att Unesco nu beslutat godkänna nomineringen och därmed värdesätta det stora engagemanget hos dem som bygger och seglar dessa båtar och som är del i en levande hantverks- och kunskapstradition, säger Mats Djurberg museichef på Sjöhistoriska museet.

Beslutet att uppta klinkbåtstraditionen på listan över mänsklighetens immateriella kulturarv fattades av Unescos kommitté för det immateriella kulturarvet på kommitténs sextonde möte den 14 december 2021.

(2021-12-14)

Se även Nordisk klinkbåtstradition nominerad till Unescos kulturarvslista (2020-03-28)