Nordiska museet och Sörmlands museum kan bli årets museum i Europa

Foto: Sörmlands museum. Foto: Karolina Kristensson/Nordiska museet

Foto: Sörmlands museum. Foto: Karolina Kristensson/Nordiska museet

Nordiska museet och Sörmlands museum är nominerat till European Museum of the Year Award. Det prestigefyllda priset delas ut till det museum som på ett framstående och innovativt sätt erbjuder besökare en unik museiupplevelse och som kreativt arbetar med kunskapsförmedling.

– För Nordiska museet är det en stor ära att bli nominerad till denna prestigefyllda utmärkelse och ett kvitto på att museets stora utställningssatsningar håller en internationell standard, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman på Stiftelsen Nordiska museet.

– Det är fantastiskt roligt att vara nominerat. Det är ett stort erkännande, säger Susanna Janfalk, länsmuseichef på Sörmlands museum i Nyköping .

Priset European Museum of the Year Award instiftades 1977 av författaren Kenneth Hudson. Det delas ut årligen under European Museum Forum till ett europeiskt museum som på ett framstående och innovativt sätt erbjuder besökare en unik museiupplevelse och kreativt arbetar med kunskapsförmedling.

De senaste åren har museer i Nederländerna, Schweiz och Storbritannien fått pris. Vid två tillfällen har priset gått till Sverige: 1986 till Stockholms medeltidsmuseum och 1989 till Sundsvalls museum. Bland de som blivit nominerande finns bland annat Tycho Brahe museet, Tumba Bruksmuseum och Marinmuseum.

Den 18–20 november höll juryn för European Museum of the Year Award sitt möte, på vilket nomineringarna till utmärkelserna 2022 fastställdes.

– I år hade vi åter igen ett mycket stort antal museibidrag, ett faktum som återspeglar museernas kontinuerliga ansträngningar och prestationer för att utveckla kvalitetsarbete samt European Museum of the Year Awards långvariga prestigefyllda närvaro i den europeiska museisektorn, skriver juryordföranden Marlen Mouliou.

Vinnaren tillkännages i Tartu den 7 maj 2022.

(2021-12-14)