Unik senmedeltida bebyggelse har hittats i Lödöse

Utgrävningen i Lödöse. Foto: Västarvet

Utgrävningen i Lödöse. Foto: Västarvet

En unik stadsmiljö från det medeltida Lödöse har hittats i samband med en arkeologisk undersökning. Det undersökta området visar lämningar från en mycket outforskad tidsperiod ur stadens historia och fynden skiljer sig mot vad som tidigare hittats i Lödöse.

– Till skillnad från tidigare undersökningar har vi fått en bättre inblick i hur staden såg ut under senmedeltiden, men även senare under 1500–1600-tal. Det rör sig bland annat om ett vackert stenlagt golv i en träbyggnad, men även stora stenfundament till vad som en gång troligtvis varit ett tegelbyggt torn, säger arkeologen Anton Lazarides från Lödöse museum.

År 1473 uppmanades människorna i handelsstaden Lödöse att på order av kungen flytta till den nygrundade staden Nya Lödöse vid Säveåns mynning, nuvarande Gamlestaden i Göteborg. Lödöses ekonomiska betydelse minskade på grund av flytten, men ändå stannade många kvar och höll staden vid liv i ytterligare ett par århundraden. Just denna tid, efter den stora flytten, är hittills relativt okänd för arkeologerna.

– Staden har under senmedeltid främst begränsats till hamnområdet i den västligaste delen av Lödöse närmast Göta älv. Det är även i detta område som vi valt att gräva, säger Anton Lazarides.

Utgrävningen föranleddes av att en mycket liten yta undersöktes på platsen över trettio år tidigare, år 1986. Då hittades rester av ett förmodat medeltida tegelgolv. Under medeltiden var tegelgolv mycket ovanliga och begränsades ofta till kyrkliga miljöer.

När den nya undersökningen väl påbörjades under hösten 2018 förvånades arkeologerna av att de inte bara hittade det beryktade tegelgolvet, som troligtvis härrör från 1500–1600-tal, men även flera andra byggnadskonstruktioner som vittnar om en komplex stadsmiljö.

– Vi har hittat byggnadslämningar från åtminstone fyra olika faser, vilka främst ryms i tidsspannet 1400–1700-tal. I stort har byggnaderna troligen varit av vardaglig ekonomisk karaktär. Det påträffade tornet kan dock påvisa en mer militär anknytning som en befästningspunkt, troligtvis från det krigiska 1500-talet då Lödöse blev en strategiskt viktig punkt i försvaret mot en dansk invasion, förklarar Anton Lazarides.

Utöver byggnadslämningar har även flera fynd hittats. Bland dessa utgörs mycket av matavfall i form av djurben, men även andra fynd såsom en nyckel, en pilspets, fragment av importerat dryckesglas samt fönsterglas. En hel del keramik har även påträffats.

– Det ska bli väldigt spännande att få börja analysera materialet vi hittat. Förhoppningsvis får vi även medel till att fortsätta undersöka i detta område under kommande år, säger Anton Lazarides.

Senare i höst kommer Lödöse museum att arrangera en föreläsning där besökarna får chans att höra mer om undersökningen samt kika närmare på fynden som hittats.

(2018-10-03)