Unik silverskatt från vikingatiden funnen

Arkeologer från Riksantikvarieämbetet har hittat den största vikingatida silverskatt som grävts upp i Uppland under modern tid. Skatten består av cirka 450 silvermynt och påträffades vid en undersökning av en järnåldersgrav i Sundveda vid Arlanda.

– Det här visar att människorna som bodde på platsen hade lång-väga kontakter, säger arkeologen Karin Beckman-Thoor som var med när skatten hittades.

Unik silverskatt från vikingatiden funnen vid utgrävning

Foto: Bengt A Lundberg, Riksantikvarieämbetet.

Mynten, som bland annat kommer från Bagdad och Damaskus, bedöms vara från tiden 500–840 och bör ha blivit nerlagda i jorden ungefär år 850. De fanns i kanten av en grav som troligen är nästan 1000 år äldre än skatten.

Det är mycket ovanligt att vikingatida silverskatter hittas vid arkeologiska undersökningar. I Sundveda har arkeologerna kunnat dokumentera hela fyndet, som utöver sin anmärkningsvärda storlek består av ovanligt många mynt från Mellanöstern. De första svenska mynten tillverkades cirka 150 år efter Sundvedaskatten grävdes ner. En liknande skatt hittades 1827 i Upplands Väsby.

Undersökning av en järnåldersgraven i Sundveda

Foto: Louise Evanni, Riksantikvarieämbetet UV Mitt.

– Efter att mynten har analyserats och bestämts kommer vi att kunna ge en bättre bild av skattens sammanhang, säger Karin Beckman-Thoor.

Utgrävningen gjordes inför ett planerat bostadsbyggande och utgrävningen är nu avslutad och ingenting finns kvar på fyndplatsen.

(2008-04-05)