Regalskeppet Kronan hade små barn ombord när hon sjönk

Kronan exploderar i slaget vid Öland 1676. Målning av Claus Møinichen

Kronan exploderar i slaget vid Öland 1676. Målning av Claus Møinichen

Regalskeppet Kronan förliste och sjönk under slaget vid Öland den 1 juni 1676. En ny studie av de benfragment som bärgats från vraket avslöjar att flera barn, de yngsta möjligen så unga som fyra år, fanns bland de drygt 800 soldater och sjömän som omkom.

När Kronan gick under i drabbningen mot den kombinerade dansk-holländska flottan sommaren 1676 hade hon ungefär 500 mans besättning och 350 infanterisoldater ombord. Endast ett drygt 40-tal överlevde. Sedan vraket upptäcktes 1980 har mer än 20 000 föremål bärgats, bland dem tusentals skelettdelar. Tillsammans bildar fynden ett omfattande källmaterial till kunskap om livet ombord. Nya studier av skelettdelar som bevaras på Stockholms universitet visar att de kom från fyra barn i åldrarna fyra till tio år, signifikant yngre än den tolvåring man hittills trott varit den yngste ombord.

– Vi kan inte veta med säkerhet varför man hade så unga barn ombord under ett slag. En tioåring skulle möjligen kunna vara en mycket ung skeppsgosse, men de övriga förefaller för små för att kunna vara rekryterade av flottan. Vår bästa gissning är att de snarare var barn till besättningsmän, säger Sebastian Wärmländer, forskare vid Institutionen för biokemi och biofysik vid Stockholms universitet.

Av de fyra barnen vars skelettdelar man analyserat bedöms två varit mellan fyra och sex år gamla, en mellan sex och åtta och en mellan åtta och tio.

Artikeln ”Children aboard the 17th c. warship Kronan? Four non-adult hip bones found among the skeletal remains” har publicerats i tidskriften Fornvännen.

(2021-02-05)

Se även Kronans sista bronskanoner bärgade (2020-04-26)