Unikt medeltida täcke rekonstruerat

Ett unikt medeltida täcke som förstördes under 1800-talet, har nu återskapats. Tack vare tolv kvinnors arbete i tre år kan Historiska museet visa upp hur ett 700 år gammalt täcke kan ha sett ut när det var nytt.

I Östra Stenby kyrka på Vikbolandet i Östergötland fanns fram till mitten på 1800-talet ett medeltida täcke gjort i s.k. intarsiateknik, även kallat mosaikbroderi. Täcket skulle ha forslats till Stockholm för att införlivas i statens samling av medeltida textilier, men det avhämtades aldrig utan brändes i stället tillsammans med andra kyrkoinventarier på 1850-talet. Täcket har trots detta varit känt genom detaljerade avbildningar och beskrivningar från 1800-talet. På täcket fanns bl.a. gripar (lejonliknande fabeldjur), drakar och texter med böner till jungfru Maria. Täckets funktion känner man inte till, men det kan ha varit en s.k. brudpäll, en slags baldakin som fungerade som ett tak över brudparet under vigselakten.

Historiska museet har två medeltida täcken från 1400-1500-talen i sina samlingar. Det nu rekonstruerade täcket är unikt genom att förlagan har kunnat dateras till så tidigt som början på 1300-talet. Tack vare vapensköldar som avbildas på täcket kan det knytas till släkterna Ravensberg och Knutsson. Hedvig von Ravensberg och Torgils Knutsson förenades enligt skriftliga källor i giftermål år 1303. Torgils Knutsson var den omyndige kungen Birger Magnussons närmaste man och ägde den stora egendomen Näs i Östra Stenby. Han halshöggs år 1306 och ligger begravd i Stockholm. Sannolikt skänktes täcket till kyrkan i samband med hans bröllop eller efter hans död.

Det är den kyrkliga syföreningen i Östra Stenby församling som fick idén att själva rekonstruera det unika täcket. Syföreningen tog kontakt med Historiska museets 1:e antikvarie Mari-Louise Franzén och besökte museets Textilkammare för att studera andra medeltida textilier gjorda i samma teknik. Det tog ett år av planering och materialinköp innan arbetet kunde påbörjas 1999. Tolv medlemmar i syföreningen, alla kvinnor, har träffats minst varannan vecka och lagt ner mer än 1600 timmars arbete under tre år.

– Det bästa med projektet har varit den samhörighet som arbetet har lett till. När vi är färdiga med täcket tänker vi gå vidare och söka i historien. Vi vill anordna en studiecirkel om medeltiden, säger idégivaren och syföreningsmedlemmen Karin Linderhjelm.

Det mest spännande för såväl syföreningens medlemmar som för Historiska museet, är att få en aning om hur de medeltida intarsiabroderierna kan ha sett ut när de var nya. På de medeltida täcken som finns bevarade har guldet försvunnit med tiden. Under medeltiden kallades dock dylika textilier för ”guldskinnstäcken”, vilket låter oss förstå att guldet var ett dominerande inslag.

Den 12-13 oktober visar syföreningen upp och berättar om arbetet med det rekonstruerade täcket på Historiska museet i Stockholm. Samtidigt anordnar museet en temahelg om intarsiabroderi. Från våren 2003 kommer täcket att hänga i församlingssalen i Östra Stenby kyrka.

(2002-10-09)