Uppsala slott kan bli rosa

Statens fastighetsverk har gjort genomgripande undersökningar av fasadputsen och kulören på putsen inför en tak- och fasadrenovering av Uppsala slott och funnit rosafärgad puts från 1700-talet i en del fönsteröppningar som sattes igen vid uppbyggnaden 1742.

Slottets nuvarande mörkröda färg tillkom vid en renovering 1949–1951, då man ville knyta an till en romantisk föreställning om vasatiden. Uppsala slott fick därmed en färgsättning utan historisk förankring eftersom slottet var vitt under vasatiden och fram till det att slottet brann år 1702.

Slottets historia har två stora tidsskeenden, dels vasatiden från Gustav Vasa fram till branden år 1702 och dels den hårlemanska tiden efter återuppbyggnaden som påbörjades år 1742. Carl Hårlemans verk slumrar idag under ytan av renoveringen som utfördes 1949–1951. Hårleman är tongivande i den exteriöra byggnadskaraktären som Uppsala slott fick efter återuppbyggnaden på 1700-talet. Spåren från Vasatiden försvann till stora delar i branden.

Nu har alltså rosafärgad puts från 1700-talet hittats i en del fönsteröppningar som sattes igen vid uppbyggnaden 1742. I några målningar från 1700- och 1800-talet finns slottet återgivet i en rosa ton med vita detaljer. Bland annat på Johan Sävenboms oljemålning från 1760-talet.

Det finns därför anledning att ifrågasätta om den nuvarande mörkröda färg som Uppsala slott har också ska gälla vid den renovering som påbörjas i år. Fastighetsverket för idag fredag diskussioner i ett brett expertforum för att grundligt diskutera frågan om kulörval.

– Fastighetsverket och vår slottsarkitekt Håkan Langseth för fram tanken om att följa Carl Hårlemans färgsättning från 1740-talet, berättar Per Nelander från Statens fastighetsverk.

(2001-03-13)