Kultur Skåne stärker Lunds historiska museum

Den regionala kulturnämnden i Skåne har beviljat Regis och Lunds universitet 375 000 kronor för registreringsverksamhet som bidrag till Lunds historiska museum. Registreringsverksamheten bedrivs i museets magasinslokaler i Lund med personal anställd av Regis. Verksamheten är av stor betydelse för Lunds historiska museums roll i den skånska museiorganisationen och för att svara mot Riksantikvarieämbetets krav när det gäller s.k. fyndfördelning.

Lunds universitet har tillsatt en utredning med syfte att se över museer och samlingar vid universitetet. Lunds historiska museum ingår i utredningen som bl.a. ska analysera museernas uppgifter och föreslå långsiktiga lösningar. Utredningen väntas ligga klar i juni i år. Totalbudgeten för just registreringsverksamheten ligger på 750 000 kronor och återstående 375 000 kronorna söks nu från Riksantikvarieämbetet.

Den regionala kulturnämnden vill även verka för en gemensam kommunantikvarie till sydöstra Skåne och beviljade därför 200.000 kronor till Regionmuseet/Landsantikvarien i Skåne för projektet Kulturmiljösamverkan i sydöstra Skåne under förutsättning att kommunerna Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Skurup gemensamt bidrar med lika mycket. Syftet med projektet är att pröva en samverkansmodell i kulturmiljöarbetet i Skåne.

– För mindre kommuner är det svårt att inrätta kommunantikvarie- tjänster. Genom att inrätta en gemensam tjänst för de fyra kommunerna kan man skräddarsy det antikvariska arbetet för varje kommun. Antikvarien kan antingen ha basen för sitt arbete på något av museerna eller i någon av de fyra kommunerna, säger Katarina Carlsson, kultursekreterare på Kultur Skåne.

(2001-03-14)