Utbildningsministern öppnar för fler timmar historia

Utbildningsminister Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Utbildningsminister Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att se över grundskolans timplan och öppnar därmed för möjligheten att omfördela timmar mellan ämnen.

I SVT:s Rapport pekar utbildningsminister Anna Ekström (S) särskilt ut historia som i behov av fler timmar: “Inte minst historia är ju ett ämne som är hur viktigt som helst i en tid när man vilt blandar fakta och åsikter i den allmänna debatten, ja då behöver alla en rejäl kunskapsgrund i historia.”

Läs artikeln på Historielärarnas förening

(2020-02-21)