Utgrävning i centrala Motala

En stor markexploatering innebär att en bygds historia kan utforskas arkeologiskt. I det här fallet ska Banverket anlägga dubbla järnvägsspår mellan Motala och Mjölby. Riksantikvarieämbetets UV Öst i Linköping har slutfört arkivstudier och provundersökningar. En av de platser som ska grävas ut ligger i de centrala delarna av Motala. Den går under namnet Strandvägen 1 och grävningarna börjar den 21 augusti.

Den aktuella boplatsen ligger invid Motala ström. Här har människor vistats under mycket lång tid visar fynd av allt från mesolitiskt material till kulturlager från yngre järnålder och medeltid. Vid Strömbron började de första forsarna som sedan sträckte sig mot öster och sjön Boren. Vid bron korsade den äldre huvudvägen mellan Östergötland och Närke. Vägen delade sig söder om bron och fortsatte därifrån vidare till Skänninge och Vadstena.

Stenåldersboplatser i Östergötland har varit ytterst fyndfattiga. Undersökningen på Strandvägen i Motala förväntas att ge ett jämförelsevis stort fyndmaterial. En av de frågor arkeologerna vill ha svar på är om undersökningen kan belysa Motala som en centralplats under yngre järnålder och medeltid. En annan viktig målsättning är att analysera det bevarade organiska materialet med sikte på att lära känna jägare/samlares ekonomi.

(2000-08-21)