Utgrävning i Falköping avslöjar stenålderns jordbruk

Studentgrupp vid utgrävning av boplats Karleby. Foto: Cecilia Köljing

Studentgrupp vid tidigare utgrävning av boplats Karleby. Foto: Cecilia Köljing

Under två veckor ska ett 40-tal arkeologistudenter fortsätta utgrävningen av boplats Karleby utanför Falköping. Detta för att finna svar på hur jordbruket såg ut för 5 000 år sedan. Forskare från Göteborgs universitet har under flera år genomfört arkeologiska undersökningar i Karleby. Platsen ingår i det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Neolithic Lifeways och fokuserar på bosättningar, ekonomi och system för utbyte.

Projektet handlar om hur det tidiga jordbruket organiserades, de olika sätt människor på stenåldern försörjde sig på, hur landskapet var organiserat och vilka samhällen som kunde byggas upp.

− Hur odlade de? Använde de gödsel? Hur såg fördelningen mellan kött och vegetabilier ut? Svaren får vi bland annat genom analyser av gamla ben och växtrester, säger Tony Axelsson, arkeolog vid Göteborgs universitet.

Genom detta kan forskare och studenter dra slutsatser kring hur jordbruket var uppbyggt, vad ekonomin vilade på samt få en inblick i grundförutsättningarna för det neolitiska samhällets uppbyggnad.

− Exempelvis är det möjligt att föreställa sig att ett system med fasta åkrar kan ge upphov till ett mer komplext samhälle. Genom våra analyser har vi också kunnat belägga hur ekonomin inte endast är lokal utan också innefattar andra områden där människor, djur och råmaterial har cirkulerat.

Ett lika viktigt syfte med undersökningen är att utbilda studenter i det senaste inom digitala dokumentationsmetoder, som till exempel användandet av GPS och totalstation, samt hur de data som genereras kan användas i den arkeologiska tolknings- och analysprocessen.

− Projektet går nu in i slutfasen och resultaten så här långt är spännande, vi kommer att förändra bilden av hur det tidiga jordbruket var konstituerat, säger Karl-Göran Sjögren arkeolog vid Göteborgs universitet.

Under vissa veckor är utgrävningen öppen för besökare.

(2017-05-14)

Se även Utgrävning studerar stenåldersjordbruket (2015-09-16)