Teaterdekorationer på svenska hovteatrar

Vi känner väl till forna tiders teaterdekorationer. Däremot, och det påtalas alltför sällan, ger bildmedia en otillräcklig och ofta felaktig bild av historiska teaterdekorationer.

Därför är också bevarandet av och traditionen kring gamla originalteaterdekorationer mycket intressanta och värdefulla, i synnerhet om de bevarats som en komplett uppsättning, och möjligen också tillsammans med en originalteaterbyggnad med scen och teknisk scenutrustning. Trots att det finns en femhundraårig historia och utveckling kring scendekoration och scenteknik så händer detta mycket sällan.

Tack vare ett lyckligt sammanträffande har nu en sådan tradition från andra halvan av 1700-talet bevarats i form av teaterutrustning från Drottningholm och Gripsholm, återupptäckt av Agne Beijer på 1920-talet. Kunskapen om den här upptäckten är numera välkänd, inte bara bland experter och specialister på historien om teaterdekorationer. Agne Beijers upptäckt måste betecknas som en sorts arkeologisk utgrävning av största vikt för vår kunskap om såväl teater- som konsthistorien.

Alla som läser boken Scenery from Swedish Court Theatres’ förteckning över teaterdekorationer från hovteatrarna på Drottningholm och Gripsholm, liksom en del dekor signerad Louis Jean Desprez, kommer snart att bli varse att detta inte bara är en ytligt klassificerad samling data kring några historiska konstföremål. Detta har tvärtom varit en intensiv och kritiskt granskande undersökning av högsta vetenskapliga standard med tanke på det stora antalet registrerade föremål. Slutresultatet är verkligen en högst imponerande systematisk förteckning sammanställd i en textkritisk anda.

Föremålen i den här förteckningen har inte bara beskrivits mycket detaljerat, beskrivningarna har också kompletterats med lyckade försök att identifiera konstnärskapet bakom många av dekorationerna. Alla dokument och allt källmaterial med någon som helst relevans i det avseendet har gåtts igenom noggrant.

På det hela taget är detta inte bara en imponerande dokumentation av en lokalt och socialt begränsad teaterkultur under det sena 1700-talet baserad på vissa teaterföremål från den tiden. Det är definitivt också en positiv och grundläggande uppskattning av de estetiska kvaliteterna i dekorationerna inom hovteaterkulturen under senbarocken, vilka har gjorts tillgängliga för dagens läsare med hjälp av expertdokumentation. Den här boken har därför blivit en beundransvärd förteckning av ett fullkomligt unikt stycke teaterhistoria, representerat av teaterdekorationerna vid Drottningholm och Gripsholm, skriver professor dr Harald Zielske vid Institutet för teatervetenskap, Freie Universität, Berlin i en introduktion till boken.

Barbro Stibolt:
Scenery from Swedish Court Theatres. Drottningholm Gripsholm
Stockholmia Förlag
501 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2002

Nominerad som Årets bok om svensk historia 2002.