Vägvisare till fornminnen i Skåne

Region Skånes kulturförvaltning har beviljat 70 000 kronor till Regionmuseet i Kristianstad för en vägvisare i bokform med titeln Fornminnen i Skåne.

Synen på Skånes förhistoria har på bara några år förändrats. Ett skäl till detta är de nya arkeologiska fynden som gjordes i samband med bygget av Öresundsbron och andra utgrävningar till följd av alla nya vägar som byggts i Skåne.

Regionmuseet i Kristianstad vill ge ut en samlad skånsk vägvisare i bokform över fornminnen i Skåne. Tidigare har olika vägvisare för fornminnen i södra, västra, norra och östra Skåne getts ut. På senare år har stora förändringar skett i regionen. Länssammanslagningen är genomförd och många nya rön utifrån arkeologiska fynd leder till att Skånes förhistoria får skrivas om.

Riksantikvarieämbetet har nyligen gjort en inventering av fornlämningar i skogsbygden i Skåne. Den visar att mer än 70 procent av dessa fornlämningar skadats av skogsbruket. Även fornlämningar som ligger i jordbruksmark skadas genom t ex för närgången plöjning, av trädrötter och kemikalier som sprids ut på åkermarken. Boken om fornminnen ska därför även innehålla särskilda kapitel om fornvård.

(2000-11-12)