Vasa på nära håll

Vasamuseet
Ny basutställning 

Galjonslejonet på Vasa. Foto: Anneli Karlsson/Vasamuseet

Galjonslejonet på Vasa. Foto: Anneli Karlsson/Vasamuseet

Den 8 februari öppnade Vasa på nära håll, en ny basutställning på Vasamuseet. Utställningen handlar om Vasas skulpturer och om skeppet som propagandamaskin, men också om hur Vasa seglades och om hur hon var tänkt att användas i strid.

Här får besökaren komma Vasa riktigt nära, både rent fysiskt och innehållsmässigt. Utställningen huserar på Vasamuseets två översta plan, där det är bäst överblick över skeppet. Härifrån går det att se många av Vasas skulpturer, övre däck och rigg på nära håll.

– Skeppet Vasa var lika mycket ett flytande palats som ett segelfartyg och en krigsmaskin. I den nya utställningen får besökaren en djupare förståelse för skulpturerna, hur de såg ut och inte minst vad de symboliserade, berättar Lisa Månsson, Vasamuseets chef:

– På skeppet Vasa finns det 460 skulpturer och över 300 ornament. Skulpturerna är inte bara många till antalet, utan har också mycket att säga. De är ordlösa, men talar många språk. Det fanns många nationaliteter i Stockholm på 1600-talet och få kunde läsa. Det var också viktigt att människor i andra länder skulle förstå skulpturernas budskap om den svenske kungens mod och makt.

Flera av skulpturerna tar avstamp i bibliska berättelser, andra i antikens myter. I utställningen visas ett urval rekonstruktioner av Vasas skulpturer, vilka alla kan ses även i original på skeppet.

Till utställningen hör också en digital produktion på elva olika språk med fördjupande innehåll om både skulpturerna och om hur Vasa fungerade som segel- och krigsfartyg. Den går att nå i de surfplattor som finns i gradängerna på plats i museet samt i besökarens egen smarta telefon.

Vasa på nära håll är en förhållandevis liten utställning, men som har stor betydelse för förståelsen av skeppet. Vidare är det den första utställningen i en större satsning som handlar om att vidareutveckla alla utställningar på Vasamuseet, avslutar Månsson.

(2020-02-09)