Vasamuseet byggs ut

Vasamuseet. Foto: Åke E:son Lindman

Foto: Åke E:son Lindman

Statens fastighetsverk kommer att bygga till Vasamuseet i Stockholm. Det står klart sedan regeringen sagt ja till den beräknade investeringen på 103,5 miljoner kronor. Byggnadsarbetena beräknas starta hösten 2011 och avslutas våren 2013.

När Vasamuseet byggdes dimensionerades museet för 600 000-700 000 besökare per år. Sedan öppnandet 1990 har museet haft en konstant ökning av antalet besökare, de senaste åren har siffran varit över 1,1 miljoner. För att klara det ökade publiktrycket är Statens fastighetsverk och Statens maritima museer överens om att en om- och tillbyggnad är nödvändig.

– Att regeringen nu godkänt vår investering gällande Vasamuseet är ett glädjande besked. Det stora publiktrycket under högsäsong skapar lätt en pressad situation, särskilt vid entrén. Den om- och tillbyggnad vi nu planerar för kommer att leda till att museet bättre kan möta publikströmmarna, säger Ulf Tomner, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Om- och tillbyggnaden skall ge Vasamuseet en förbättrad entréfunktion, större möjlighet till tillfälliga utställningar och en mer funktionell och attraktiv museibutik. Syftet är inte att öka antalet besökare totalt utan att på ett bättre sätt välkomna de som kommer.

– En förbättrad entré kommer att göra skillnad för besökarens helhetsupplevelse. Men tillbyggnaden ger mer än så. I den nya hallen kommer vi att kunna erbjuda fler tillfälliga och internationella utställningar och en mer tillgänglig museibutik. På så vis sprids besökarna ut i museet och det blir inte lika trångt, säger Robert Olsson, chef för Statens maritima museer där Vasamuseet ingår.

I samband med ombyggnaden kommer klimatsystemet att kompletteras så att skeppet även fortsättningsvis bevaras på rätt sätt. Tillbyggnaden har en lokalarea på cirka 1 460 kvadratmeter medan ombyggnaden omfattar cirka 350 kvadratmeter. Just nu pågår projektering. Byggstart är beräknad till hösten 2011 och förutsätter att Stockholm stad beviljar bygglov.

(2011-03-04)