Selmas Lagerlöfs Mårbacka behöver renoveras

Selma Lagerlöfs hem är i behov av renovering. Stiftelsen som äger och driver minnesgården i Värmland har ansökt om 250 000 kronor i bidrag för renoveringen hos länsstyrelsen.

Driften av Mårbacka finansieras till största delen av entréavgifter från de cirka 40 000 årliga besökarna på gården.

Läs artikeln på P4 Värmland

(2020-01-14)