Vasamuseet blev störst i Sverige

Vasamuseet i vinterskrud. Foto: Anneli Karlsson/Statens maritima museer

Foto: Anneli Karlsson/Statens maritima museer

Under många år har Skansen varit landets mest besökta museum, men 2017 hade Vasamuseet ett nytt rekordår och tog över förstaplatsen. Det visar Sveriges Museers sammanställning av museernas besökssiffror 2017.

– Våra besökare kommer från hela världen och jag är mycket stolt över personalens förmåga att skapa en så attraktiv besöksupplevelse, även ett år när besöksantalet långt överskrider det vi kunnat förvänta oss, säger Vasamuseets chef Lisa Månsson.

Resultatet av den undersökning som Sveriges Museer genomfört bland sina medlemmar för 2017 visar att museerna står fortsatt starka.

Enligt Europakommissionens Eurobarometer – Europeerna och kulturarvet – hade 80 procent av svenskarna besökt ett museum eller ett galleri de senaste tolv månaderna. EU-snittet låg på 50 procent. I undersökningen som publicerades i december förra året undersöktes inställningen till kulturarv i EU-länderna. I alla kategorier låg svenskarnas svar på topp. Det handlar om allt från involvering i kulturarv till direkt utövande och museibesök.

Sveriges Museers sammanställning av museernas antal besökare under 2017 visar på stabila siffror. Drygt 8,6 miljoner besökte de centrala museerna som mestadels ligger i Stockholms län men också i Östergötland, Blekinge, Västra Götaland och Skåne. De regionala museerna lockade dryga 3,6 miljoner besökare tillsammans och de kommunala drygt 4,5 miljoner enligt undersökningen. Kategorin övriga museer innefattar både offentliga och privata museer av väldigt olika karaktär och storlek där de svarande redovisade drygt 1,8 miljoner besök.

De tre mest besökta centrala museerna 2017
1. Vasamuseet, 1 495 760
2. Skansen, 1 344 605
3. Naturhistoriska riksmuseet, 670 820

De tre mest besökta regionala museerna 2017
1. Gotlands Museum, 352 300
2. Bohusläns museum, 280 095
3. Kulturen i Lund, 246 964

De tre mest besökta kommunala museerna 2017
1. Friluftsmuseet Gamla Linköping, 419 452
2. Malmö museer, 401 116
3. Dunkers kulturhus, 400 905

De tre mest besökta övriga museerna 2017
1. Prins Eugens Waldemarsudde, 374 135
2. Nobelmuseet, 252 498
3. IKEA Museum, 182 170

Totalt antal besök
2017: 19 185 107
2016: 19 216 196