St Cuthbert Gospel (Evangelium enligt St Cuthbert), som anses vara Europas äldsta bevarade intakta bok, har köpts av det brittiska nationalbiblioteket British Library. Pris: 97 miljoner kronor. [SvD]

https://www.svd.se/vikingarad-raddade-europas-aldsta-bok