Vikingars matkultur

Ett köttätande matvrak – det är kanske så vi betraktar vikingahövdingen idag. Arkeologen Sven Isaksson ifrågasätter denna bild i sin avhandling, som han i dagarna lägger fram vid Stockholms universitet. Genom kemiska analyser på krukskärvor från yngre järnålder (500–1000 e.Kr.) visar han att vardagsmaten till stor del var vegetarisk hos såväl hög som låg.

Att vara gästfri och generös var ett sätt att skaffa sig gott anseende och trogna följeslagare i dåtidens samhälle. I hövdingarnas gravar återfinns många föremål som visar hur viktig maten var för deras anseende: grytor, stekspett, keramik, glasbägare och dryckeshorn lades ned tillsammans med den döde hövdingen. Sven Isaksson visar att matkulturen var sinnrikt inflätad i de myter som samhällets överskikt använde för att erövra och bibehålla makten. Köttätandet var en del av denna hövdingamyt.

Avhandlingen visar också att mathållningen på hövdingens gård var välorganiserad, och att dessa ledares direkta inflytande sträckte sig över flera hushåll. Kvinnans roll var mycket viktig. Troligen var det hon som hade makten över hushållningen på hövdingens gård.

Under fem år har Sven Isaksson lett utgrävningar vid Vendel kyrka i norra Uppland. Platsen är berömd sedan länge tack vare de praktfulla båtgravar som upptäcktes där i slutet av 1800-talet. Målet med den nya utgrävningen var att finna vendelhövdingarnas boplats. Det är huvudsakligen från denna boplats, med spår av flera stora hus, som Sven Isaksson hämtat prover till sina kemiska analyser.

Trots hövdingarnas vilja att framstå som generösa med köttet visar Isakssons analyser av lipider (fetter) att de flesta krukorna på vendelboplatsen hade innehållit vegetabilier. Vätskor från maten sögs upp av det porösa godset i krukorna då de användes. Med moderna analysmetoder kan man alltså frigöra dessa ämnen och bestämma vilken föda de härrör ifrån. Isaksson har också analyserat krukskärvor från andra platser för att kunna belysa skillnader mellan olika lokaler. Han har även analyserat en stor mängd jordprover, insamlade i Vendel. Genom att kartlägga lipiders och spårämnens fördelning i jorden får man en bild av hur boplatsen i Vendel var organiserad. Den innehöll bland annat smedjor för järn- och bronshantverk, ladugård, matförråd, grovkök, bostad och kokhus.

Sven Isaksson:
Food and Rank in Early Medieval Time
Arkeologiska Institutionen, Stockholms universitet
Disputation: onsdag 31 maj 2000
Opponent: Dr Carl Heron, University of Bradford, England