Kuriosakabinettet i Linköpings bibliotek

Kuriosakabinettet i Linköpings bibliotek blev svårt sargat vid den dramatiska branden en septembernatt 1996 och har liksom biblioteket rest sig som fågel Fenix ur askan och återfått sin forna lyster.

I samband med restaureringen av de spännande föremålen, alltifrån egyptiska gravreliefer och kulor från Dackefejden till hertig Magni svepning och biskop Lindbloms hår sedan han var död, insåg man att det rika materialet i denna unika samling var ett utomordentligt ämne till en bok. Kuriosakabinettets samling finns nu beskriven i boken Märkliga ting, där ett flertal författare medverkar med artiklar inom sina specialområden.

Föremålen i Linköpings biblioteks kuriosakabinett samlades in från 1600-talet till slutet av 1800-talet. Mathias von Wachenfeldt, chef för stiftsbiblioteket, beskriver bibliotekets och kabinettets historia.

Samlandet som företeelse beskrivs av Jan von Gerder, intendent vid Nationalmuseum. De äldsta europeiska kuriosasamlingarna är barn av renässansen. Under 1700-talet präglades samlandet av upplysningstiden. Upptäckts- och handelsresor över vida kontinenter gav möjlighet till förvärv av spännande och fantasieggande föremål. Åtskilliga donatorer, bl.a. präster, militärer och borgare, har verksamt bidragit till samlingens omfattning.

Donatorerna skildras i närbild av Gunnar Elfström, chef för Gamla Linköping, och det handlar både om lärdomsgiganter och vardagliga personer. Gåvorna utgörs exempelvis av en solfjäder som tillhört en prinsessa på Stegeborg, en orientalisk putschan som utvecklats ur den medeltida hjälmkrossaren, en indiansk skalperkniv och antika vaser.

En framträdande del i samlingen är de föremål som kommer från fjärran länder, i första hand de som hemförts från Kina av ostindiefarare. Jan Wirgin, professor och f.d. chef för Östasiatiska museet, skriver om den kinesiska samlingen i kuriosakabinettet. Här finns bl.a. en bemålad pappersdrake, en modell av en djonk som drivs fram på små hjul, kinesiska dräkter, snusflaskor och rökpipor.

Bia Mankell, intendent vid Östergötlands länsmuseum, gör en vandring i porträttgalleriet där man finner prästporträtt, porträtt av Ansgar och Luther, karikatyrporträtt och porträtt av kungligheter. Slutligen beskriver konservator Eva Ringborg restaureringen efter branden och hur konservatorerna förvånades över den oväntade hållbarheten i äldre tiders hantverk.

Märkliga ting. Kuriosakabinettet i Linköpings bibliotek
Östergötlands länsmuseums förlag
164 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2000