Den goda svensktiden?

Mellan 1561 och 1710 härskade Sverige över stora delar av Baltikum. I Estland och Lettland talar man om perioden som ”den goda svensktiden”. Men var svensktiden så god som det sägs?

Under den svenska epoken fick Baltikum ett universitet i Dorpat (Tartu), en appellationsdomstol, en lettisk bibel­översättning och så vidare. Men livegenskapen bestod: svenska adelsherrar ägde stora jordegendomar, endast luthersk kristendom tolererades, häxbålen flammade och i princip var de 149 svenska åren en enda period av krig. På Baltisk jord har svenska härar slagits mot ryssar och polacker, men också mot litauer. Slaget vid Narva år 1700 är allmänt bekant.

Här berättas även om Anders Zorns, Albert Engströms och Axel Gallén-Kallelas seglats i de trakter där sedan sekler det bott en svensk befolkning. Vi får också följa ”skolmosters” badresa till Pärnu året innan sovjetarmén gjorde sitt intåg. Gustafson tar oss också med till Bernt Notkes Dödsdansen och till de så kallade gammeltroende ryssarnas katedral i Riga.

Sture Gustafson har varit radioproducent på UR. Han har skrivit flera böcker, bland annat två resehandböcker och en fördjupande bok om Tallinn, Riga och Vilnius.

Sture Gustafson:
Den goda svensktiden? Historia och upplevelser i Baltikum
Carlsson Bokförlag
Utkom 2012