Svenska fredssoldater i Hitlers skugga 1934–1935

I januari 1935 fruktade Europa ett nytt storkrig mellan Frankrike och Tyskland – denna gång över Saar. Sedan första världskrigets slut kontrollerades det lilla gränsområdet av segrarmakterna, men Adolf Hitler ville ta tillbaka det. Gatorna i Saarland fylldes av demonstranter, och kring gränserna stod både tyska och franska arméer i spänd väntan.

För att förhindra krig och mänsklig katastrof sändes fredsbevarande styrkor till området, däribland soldater från Sverige. Detta var vårt lands första stora fredsbevarande insats.

I Saarbataljonen skildras såväl det storpolitiska spelet såväl som de svenska soldaternas vardag. Dramatik varvas med nervös väntan. Lars Ericson Wolkes nya bok bygger på forskning i tidigare aldrig utnyttjade arkiv.

Lars Ericson Wolke är professor i historia vid Försvarshögskolan. Han är en av landets främsta militärhistoriska författare och har utkommit med en lång rad böcker, bland andra Svenska knektar. Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred, 1658 – Tåget över Bält, Sjöslag och rysshärjningar. Kampen om Östersjön under stora nordiska kriget 1700-1721 och Krigets idéer. Svenska tankar om krigföring 1320-1920.

Lars Ericson Wolke:
Saarbataljonen. Svenska fredssoldater i Hitlers skugga 1934-35
Historiska Media
Utkom 2017