400 års minnesbilder ur arkiven

Bokomslaget

Den 16 oktober 1618 inrättades Riksarkivet genom en kansliordning skriven av Axel Oxenstierna. Detta jubileum uppmärksammas i Snapshot! – Riksarkivets årsbok för 2018.

I Snapshot! möter läsaren 400 års arkivhistoria genom att de enskilda årtalen illustreras med bilder och korta texter som visar källornas rikedom. Dokument och bilder är hämtade från alla delar av Riksarkivet, men även många andra arkivinstitutioner runtom i Sverige. ”Denna mångfald av minnesbilder hoppas vi ska inspirera till egna strövtåg bland arkivens skatter”, skriver Riksarkivet.

Claes Westling (redaktör):
Snapshot! 400 års minnesbilder ur arkiven
Riksarkivet
Utkom 2018