Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström får Vasamuseets vänners pris

Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström. Foto: Natur & Kultur

Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström. Foto: Natur & Kultur

Vasamuseets vänners pris år 2019 ges till Karin Hassan Jansson, docent och lektor i historia vid Uppsala universitet, och Jonas Lindström, doktor i historia och forskare vid Uppsala universitet. De får priset för boken Horet i Hälsta. En sann historia från 1600-talet. Prissumman är på 50 000 kronor.

– Att få priset är en stor ära, och uppmuntran att fortsätta skriva populärvetenskapligt. Som historiker skriver vi oftast för andra historiker, men med den här boken vänder vi oss istället till alla som inte är historiker, säger Karin Hassan Jansson.

– Det var när vi gick igenom källor för ett annant projekt som vi stötte på fallet. Där fanns en historia som vi ansåg att fler borde kunna få ta del av, berättar Jonas Lindström.

Att Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström skulle utses till 2019 års pristagare rådde ingen tvekan om när Vasamuseets vänners styrelse fick priskommitténs förslag. Motiveringen till årets pris lyder:

I boken Horet i Hälsta har författarna och historikerna Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström lyckats med den litterära utmaningen att presentera en historisk undersökning som en populärvetenskaplig kriminalhistoria. På vetenskaplig grund och utifrån ett autentiskt rättsfall lyfter författarna 1600-talets komplexa samhällsstruktur i en engagerande och målande helhet.

– Vi har i Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström mycket värdiga mottagare av priset. Själv sträckläste jag boken och kunde inte lägga den ifrån mig. Varma gratulationer till pristagarna, säger Leif Nylander, ordförande i Vasamuseets Vänner.

Priskommittén som valde ut pristagaren består av Linda Hinners, doktor i konstvetenskap och intendent på Nationalmuseum, Mattias Lundberg, professor vid institutionen för musikvetenskap på Uppsala universitet, Johan Rönnby, professor i marinarkeologi på Södertörns högskola, Monica Sargren, fil.mag i kulturhistoria och intendent vid Livrustkammaren och Skoklosters slott, Erland Sellberg, professor emeritus i idéhistoria på Stockholms universitet och Lisa Månsson, doktor i medicinsk vetenskap och chef för Vasamuseet.

Vasamuseets vänners pris om 50 000 kronor delas ut av föreningen Vasamuseets vänner årligen den 24 april, vilket är årsdagen för skeppet Vasas bärgning.

Tidigare pristagare:

2018: Niklas Eriksson
2017: Mirkka Lappalainen
2016: Merit Laine
2015: Anders Wahlgren
2014: Martin Kjellgren
2013: Kari Tarkiainen och Ülle Tarkiainen
2012: Kristiina Savin
2011: Stefano Fogelberg Rota
2010: Moa Matthis
2009: Mats Hallenberg
2008: Mirkka Lappalainen
2007: Annika Sandén
2006: Inken Schmidt-Voges
2005: Anna Maria Forssberg
2004: Martin Bagge
2003: Torbjörn Eng
2002: Carl-Olof Cederlund
2001: Malin Lennartsson
2000: Sören Klingnéus
1999: Göran Stenberg
1998: Marie Louise Rodén
1997: Ebba During
1996: Stephen Johnston
1995: Jan Lindegren
1994: Leon Jespersen
1993: Jan Glete
1992: Nils Erik Villstrand

(2019-04-23)