Volvo i samhällets tjänst

Volvo Museum
18 januari – december 2023

Foto: Volvo Museum

I utställningen Volvo i samhällets tjänst kan besökarna se specialfordon och tillhörande artefakter från bland annat Polisen, Räddningstjänsten, FN och Försvarsmakten. Flera av de utställda fordonen är inlånade från privatpersoner och offentliga aktörer och har aldrig förr visats i denna konstellation. Utställningen omfattar 16 fordon och syftar till att belysa den roll som Volvo har spelat i det svenska samhället.

Innan polisbilen fanns innebar patrullering att en polisman gick en förutbestämd rutt till fots. Med brandbilen förbättrades möjligheten att släcka eldsvådor radikalt. Ambulanser räddade först liv genom att människor snabbt kom till vård och har sedan utvecklats så att vård kan ges direkt och under färd till ett sjukhus. Med busslinjer öppnades helt nya möjligheter för att arbeta eller studera längre bort från hemmet. Under snart 100 år har Volvo levererat arbetshästar till kommunala, statliga och andra verksamheter i samhällets tjänst.

– Det är mer spännande att samla på tjänstefordon. Med en vanlig bil är det bara bilen som är intressant men här finns också grejerna vid sidan om som uniformer som gör att man har helheten, säger Janko Koen, som äger Volvoambulansen på utställningen.

I sin samling har Koen dessutom en brandbefälsbil, en taxi, en vägverksbil och flera polisbilar.

”Då de flesta tjänstefordon till slut blir skrotade är det spännande att ha så många exemplar samlade på en plats; det är även deras förmåga att berätta historier som vi alla kan känna igen oss i. Med Volvo i samhällets tjänst hoppas vi skapat en utställning som inte bara är lärorik men dessutom bjuder på stiliga fordon och kuriosa”, skriver Volvo Museum.