101 svenska sevärdheter från kalla kriget

Över hela Sverige finns tydliga spår av kalla kriget, 1947–1991, då landets totalförsvar var på en nivå som saknar motstycke. Det fanns fredstida regementen, flottiljer och baser från norr till söder.

I denna reseguide presenteras 101 utvalda sevärdheter från Ystad till Abisko, bland annat vägbaser, museer, regementen, flottiljer och fort. Boken innehåller kartor och många bilder av platserna, både från kalla kriget och i dag. Några av landets främsta militärhistoriska författare har också bidragit med egna tips.

”101 svenska sevärdheter från kalla kriget är en ovärderlig kunskapskälla att ta med på både kortare och längre militärhistoriska resor”, skriver förlaget.

Anders Frankson är militärhistorisk författare och redaktör för Pennan & Svärdet, som ges ut av Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Han har tillsammans med militärhistorikern Niklas Zetterling skrivit en rad böcker om östfronten under andra världskriget.

Anders Frankson:
101 svenska sevärdheter från kalla kriget
Lind & Co
Utkom 2023