Koloniala föremål från 1600-talets Sverige till nu

En utsökt formad och dekorerad tomahawk från någonstans längs den nordamerikanska östkusten: hur hamnade den i Karl XI:s rustkammare på Stockholms slott i slutet av 1600-talet? Vad kan den berätta om den svenska kungamaktens koloniala ambitioner och begär? Vilka frågor väcker den från sin nuvarande plats i en utställningsmonter på Etnografiska museet i Stockholm?

Boken Colonial objects in early modern Sweden and beyond handlar om tomahawken och andra föremål som förvärvades av kungligheter, aristokrater och lärda i samband med Sveriges koloniala expansion på 1600-talet.

Bokens första del undersöker dessa föremåls plats och betydelser i två olika men sammanhängande rumsligheter: 1600-talets expanderande koloniala värld och de slutna, exklusiva utställningsrum – rustkammare och konstkammare – där föremålen ställdes ut. Den andra delen följer föremålens fysiska och konceptuella förflyttningar från 1600-talets utställningsrum till det moderna musei- och utställningssystemet. I en avslutande del betraktas de koloniala föremålen mitt i den bitvis heta debatten om museernas nuvarande tillstånd och deras möjliga framtider.

Mårten Snickare är professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik och föreståndare för Accelerator, konsthallen som är en del av Stockholms universitet.

Mårten Snickare:
Colonial objects in early modern Sweden and beyond. From the Kunstkammer to the current museum crisis
Amsterdam University Press
Utkom 2022