Större delen av mänsklighetens historia har utspelat sig under den epok som kallas forntid. Det gäller både för mänskligheten i stort och för de människor som levt och verkat i vår del av världen. Forntidens människor har lämnat många synliga spår efter sig i vårt landskap. Gravfält, fornborgar och hällristningar vittnar om gångna tider och är viktiga länkar till en samlad förståelse av vårt förflutna.

Vad vet vi egentligen om vår förhistoria? Var finns kontinuiteten och vilka är de riktigt stora och avgörande förändringarna? Forntid i Sverige skildrar hur samhället förändrades från den äldre stenåldern fram till den yngre järnåldern med jordbruksexpansion, växande handel och mäktiga stormän på tröskeln till medeltiden.

Utgångspunkten tas i olika arkeologiska fynd och fornlämningar, men huvudvikten ligger vid tolkningarna av dem, det vill säga frågor kring människors grundläggande levnadsvillkor och en analys av samhällets sociala, ekonomiska, politiska och kulturella grunddrag.
Boken vänder sig i första hand till universitetsstuderande men är skriven för att med behållning kunna läsas även av en intresserad allmänhet.

Dag Lindström är docent i historia och undervisar vid Linköpings universitet. Han bedriver också forskning kring medeltidens och nya tidens socialhistoria och samhällsorganisation och har tidigare publicerat en rad arbeten inom dessa fält.

Dag Lindström:
Forntid i Sverige – en introduktion
Natur och Kultur
138 sidor, inbunden.
Utkom i februari 2004