Bara ett fåtal kulturhistoriskt intressanta hus i Östergötland är skyddade mot rivningar och förvanskningar, visar en rapport från länsstyrelsen. Orsaken uppges vara bristande kunskap och otillräckliga resurser. [Sveriges Radio Östergötland]

https://sverigesradio.se/artikel/3350454