1600-talet återskapas digitalt i Lund

Lunds domkyrka från nordväst (okänt år).

Lunds domkyrka från nordväst (okänt år).

Byggnaderna på Krafts torg bakom Lunds domkyrka jämnades med marken för att kyrkan skulle synas bättre. Nu återskapar Historiska museet biskop Winstrups residens och allt annat som fanns här på 1600-talet.

Läs artikeln på Sydsvenskan

(2016-10-16)