Positiva siffror för hembygdsrörelsen

Sotholms Härads Hembygdsgård. Foto: Holger Ellgaard (Wikimedia Commons CC-BY-SA-4.0)

Sotholms Härads Hembygdsgård. Foto: Holger Ellgaard (Wikimedia Commons CC-BY-SA-4.0)

Efter många år med en negativ medlemsutveckling inom hembygdsrörelsen visar nya siffror från Sveriges hembygdsförbund på en ökning med cirka 2 000 medlemmar jämfört med föregående verksamhetsår. Fler föreningar har också tillkommit.

– Vi har länge varit bekymrade över de vikande medlemstalen. Det är därför glädjande att kunna redovisa en ökning för hela landet, även om det finns regioner som fortsätter att tappa medlemmar, säger Jan Nordwall, generalsekreterare vid Sveriges hembygdsförbund.

Jan Nordwall bedömer att den brutna trenden delvis beror på det krisstöd som förbundet fått under pandemin. Med hjälp av stöden har förbundet kunnat göra mer för att främja engagemanget i föreningarna och för att locka fler besökare till föreningarnas aktiviteter och besöksmål.

–  Trots ett svårt läge under pandemin kunde riksförbundet med hjälp av stöd på totalt 8,4 miljoner kunnat ta tillvara den stora potential som finns hos våra medlemsföreningar. Vi reducerade tillfälligt medlemsavgiften och satsade på ett stort utbud av webbinarier. Dessutom har vi förbättrat marknadsföringen av föreningarnas verksamhet inom besöksnäringen, säger  Nordwall.

Nu är krisstödet slut och hembygdsförbundet önskar att stöden var mer långsiktiga.

Under förra året arrangerade hembygdsföreningarna 25 000 evenemang och aktiviteter som var öppna för allmänheten. Antalet besökare var 3,2 miljoner.

(2023-03-29)

Se även Hembygdsföreningarna förlorade 9 000 medlemmar (2021-10-21)