1809 – rikssprängning och begynnelse

Livrustkammaren
6 juni 2009 – 10 januari 2010

Utställningens logotype

I år har det förflutit 200 år sedan de dramatiska händelser skedde som ledde fram till att Sverige och Finland gick skilda vägar. Den 21 februari 1808 passerade ryska trupper Kymmene älv, som då utgjorde gräns mellan Sverige och Ryssland. Finska kriget hade inletts.

Ett och ett halvt år senare tvingades Sverige ingå en hård fred vars villkor dikterades av den ryske kejsaren Alexander I. Sverige förlorade en tredjedel av sitt territorium, ungefär motsvarande dagens Finland, och en fjärdedel av sin befolkning. 600 år av svensk-finsk riksgemenskap hade upphört.

Utställningen 1809 har ett brett historiskt anslag med cirka 500 föremål där några är av det mer spektakulära slaget. Den har producerats av Livrustkammaren i Stockholm och Finlands nationalmuseum i Helsingfors. Och visades först på Finlands nationalmuseum, där hade stora publika framgångar.

Gustav IV Adolfs uniform och värja som han bar vid statsvälvningen den 13 mars 1809. Foto: Göran Schmidt, Livrustkammaren Tsar Alexander I (1777-1825)
Gustav IV Adolfs uniform och värja
som han bar vid statsvälvningen
den 13 mars 1809.
Foto: Göran Schmidt, Livrustkammaren.

Tsar Alexander I (1777-1825),
Francois Gérards ateljé cirka 1815.
Foto: Rauno Träskelin,

Finlands nationalmuseum.

Utställningen fokuserar inte enbart på krigshändelserna – krigets bakgrund och följder intar en viktig roll. Den behandlar också Finland som en del av det svenska riket, Napoleons maktsträvanden, som ledde till det sista kriget som utkämpades mellan Sverige och Ryssland och de förändringar som separationen medförde såväl i Finland som i Sverige. Utställningen lyfter också fram minnet av kriget och de deltagande krigsveteranernas öden.

1809 års regeringsform. Karl XIII:s namnunderskrift och sigill i silverkupa med guld- och silversnören

1809 års regeringsform.
Karl XIII:s namnunderskrift och sigill i silverkupa med guld- och silversnören.
Foto: Kurt Eriksson.