Hyresmodellen för vissa kulturfastigheter ses över

Historiska museet. Foto: Historiska museet

Foto: Historiska museet

Den kritiserade modellen med kostnadshyra, som tillämpas vid hyressättningen för Historiska museet, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Operan och Dramaten, ska nu ses över av en utredare.

Modellens för- och nackdelar har analyserats vid flera tillfällen, senast i betänkandet ”Funktionalitet och enhetlighet – hyresmodell för fem kulturinstitutioners huvudbyggnader” (SOU 2020:76), där utredningen förordade en övergång till så kallad marknadsmässig hyra. Det är den modell som Statens fastighetsverk tillämpar på de flesta andra fastigheter.

En utredare ska nu se över modellen med kostnadshyra. Det handlar bland annat om att göra en fördjupad analys av effekterna av den kostnadshyresmodell som tillämpas för byggnaderna. Med utgångspunkt i analysen ska utredaren föreslå nya principer för hyressättningen av byggnaderna. Utredaren ska även föreslå en ändamålsenlig modell för att särredovisa och specificera hyreskostnaderna för byggnader med kostnadshyra, samt analysera effekterna av införandet av en sådan modell.

Utredare är Albin Kainelainen, generaldirektör vid Konjunkturinstitutet. Kainelainen har tidigare varit avdelningschef vid Finansdepartementet och har erfarenhet från flera statliga utredningar. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2024.

– Nationalmuseum välkomnar utredningen och hoppas på en mer rimlig fördelning av hyreskostnaden än nuvarande modell, säger överintendent Patrick Amsellem till Nättidningen Svensk Historia.

– Det är välkommet att regeringen har tillsatt en utredning om kostnadshyrorna. Vi kommer att bistå utredaren konstruktivt i hans arbete, säger Max Elger, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

(2024-05-08)

Se även Regeringen vill ha en ny hyresmodell för kulturinstitutioner (2023-09-01)