73 arbetslivsmuseer delar på fyra miljoner

Närmare fyrahundra projekt har sökt bidraget till arbetslivsmuseer som delas ut varje år. Det totala bidraget är på fyra miljoner kronor. Riksantikvarieämbetet har beslutat att 73 av projekten får dela på beloppet.

Bidraget har mycket stor betydelse för arbetslivsmuseerna. Arbets-livsmuseerna drivs vanligen på ideell basis av föreningar och stiftelser och man är beroende av stöd för att kunna göra investeringar och utveckla verksamheten, till exempel med syftet att nå nya grupper besökare.

I årets fördelning har bidrag gått till fem insatsområden: vård av kulturarv, kunskapsuppbyggnad, publik verksamhet, säkerhet och nätverk. Totalt inkom 398 ansökningar till Riksantikvarieämbetet till ett sammanlagt ansökt belopp på 48,5 miljoner kronor. 4 miljoner kronor är den summa som regeringen fastställt ska delas ut till arbetslivsmuseerna.

Det största beloppet går till Växbo Lin AB, som får 250 000 kronor för utveckling av Sveriges linarv. Stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum får 200 000 kronor till Sölveprojektet, Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona får 150 000 kronor till Repslageriet på Lindholmen i Karlskrona och Baggbodykarna lika mycket till Tuna-Hästbergsprojektet.

– Vi har fått in många utmärkta ansökningar, men pengarna räcker tyvärr inte till alla. Många som beviljats medel har inte kunnat få hela den summa de sökt, berättar Inger Selinge, handläggare på Riksantikvarieämbetet.

– Samtidigt är det positivt att allt fler människor intresserar sig för att skildra och utveckla den egna bygdens arbetslivshistoria, fortsätter Inger Selinge.

Det finns minst 1300 arbetslivsmuseer i Sverige. Gemensamt för många är att man arbetar med 1900-talets historia och det industriella kulturarvet. Arbetslivsmuseerna finns där historien har utspelat sig.

På arbetslivsmuseerna berättas om arbetets vardag, människorna och deras drömmar men även om maskiner och teknisk utrustning som fanns på dessa arbetsplatser. Museerna vill ofta visa maskiner i drift och på så sätt bevaras, brukas och levandegörs det industriella kulturarvet.

(2007-05-14)