AI ett paradigmskifte för Riksarkivet

Skärmklipp från en av Riksarkivets tillämpningar av maskinell läsning av handskrift.

Skärmklipp från en av Riksarkivets tillämpningar av maskinell läsning av handskrift.

Utveckling och användning av artificiell intelligens (AI) innebär ett paradigmskifte för arkivsektorn eftersom AI möjliggör tillgängliggörande av information på ett helt nytt sätt. Detta möjliggör återanvändning och analys av data, vilket i sin tur bidrar till kunskapsuppbyggnad och innovation. Detta konstateras i Riksarkivets redovisning av det regeringsuppdrag som gavs kring AI i årets regleringsbrev.

– Riksarkivets arbete med AI innebär en fantastisk möjlighet för att öppna vårt arkivmaterial för fler, men kommer också bidra till att vi och andra myndigheter och institutioner blir mer innovativa och effektiva, säger riksarkivarien Karin Åström Iko.

Läs artikeln på Riksarkivets hemsida

(2024-06-02)

Se även Ny AI-modell tolkar historiska texter (2024-02-11)